MAF Suomi tukee Mongolian lääkäreiden koulutusta potilaiden ilmakuljetukseen

27.11.2012 klo 07:30


MAF Suomi alkaa koota omarahoitusosuutta lääkäreiden jatkokoulutusta varten Mongoliassa. Hankkeessa pyritään kouluttamaan yli 200 mongolialaista lääkäriä ymmärtämään ilmateitse tapahtuvan potilaskuljetuksen haasteita

Mongolian pitkät etäisyydet ja kehittymätön tieverkosto muodostavat suuren haasteen yli miljoonan mongolian maaseudulla asuvan ihmisen terveydenhuollolle. Ilmakuljetuksena tapahtuvat potilassiirrot ovat hyvin usein ainut mahdollisuus päästä tarvittavaan hoitoon maan pääkaupunkiin Ulaanbaatariin. Mongolian lääkäreille ei kuitenkaan ole aiemmin annettu koulutusta, jonka avulla lääkärit voisivat riittävän hyvin arvioida potilaiden tilaa ennen illmakuljetuksia. Myös tietoa itse ilmakuljetuksien aikana ilmenevistä hoitotyönhaasteita on vähän. Tarkoituksena on antaa asiasta yleinen tietopuolinen koulutus suurelle osalla maan lääkärikuntaa sekä tarkempi syvällisempi koulutus varsinaista ilmassa tapahtuvaa hoitotyötä varten edelleen erikoiskoulutettaville lääkäreille. Koulutuksessa opittavat asiat ja hoitomenetelmät ovat sovellettavissa myös maanteitse tapahtuvassa potilaskuljetuksessa. MAF:n lentokonetta ja potilassiirtovälineitä käytetään hankkessa opetusvälineenä maaseutusairaaloiden koulutuspäivissä. Mongolian terveysministeriön kanssa yhteistyössä toteutettavassa hankkeessa toimivat kouluttajina suomalaiset terveydenhuollon ja potilassiirron ammattilaiset. Hanke on kolmivuotinen ja päärahoittajana on Suomen ulkoministeriö. MAF Suomi kokoaan hanketta varten 15% omarahoitusosuuden. Tällä kehitysyhteistyöhankkeella parannetaan ennen muuta Mongolian maaseudun kaikkein huonoimmassa olevien ihmisten terveydenhoitoa ja asemaa.