Kandidaattiohjelma lentokoulutuksen aloittaville nuorille

5.3.2015

MAF Suomi valmistelee lentokoulutuksen kandidaattiohjelmaa, joka on suunnattu nuorille. Kandidaattiohjelmassa PPL-lupakirjan suorittanut nuori voi hakea jatkokoulutukseen MAF:n yhteistyölentokouluihin. Ohjelmaan hyväksyntä vaatii hyväksytysti abinitio-lentäjätestin suorittamista, jonka tarkoituksena on kertoa kandidaatille voisiko hän soveltua lentäjän ammattiin. PPL-lentokoulutuksesta on mahdollista saada merkittävää alennusta työskentelemällä MAF Suomen hyväksi koulutuksen aikana.

Ammattiopintojen ensimmäinen vaihe PPL-lentokoulutus ottaa huomioon MAF:n lentotoiminnan tarpeet. Koulutusohjelmassa käytetään nk. competency based training –filosofiaa, jossa heti koulutuksen alusta alkaen ohjataan päätöksentekoon, jolla lentäminen pidetään aina turvallisena. Koulutusohjelma on laadittu niin, että oppilaille suunnitellaan 60 lentotunnin ohjelma, joka on tavanomainen tarvittava ja siten realistinen tuntimäärä. PPL-teoriakoulutukseen MAF Suomi suosittelee englanninkielistä distance learning –opetuspakettia. Tämä antaa oppilaille mahdollisuuden edetä omaan tahtiin sekä osallistua koulutukseen kauempaakin.

Kandidaattiohjelmaan valittavilta oppilailta edellytetään työskentelyä MAF Suomelle. Tällä työskentelyllä kandidaatti maksaa osan PPL - lentokoulutuksestaan. Kustannus MAF Suomen vuonna 2015 antamasta lentokoulutuksesta on kouluttajan kanssa 200 €/tunti, Tästä summasta kandidaattiohjelmassa mukana oleva voi saada työtään vastaan alennusta jopa yli puolet  Tämä antaa mahdollisuuden sellaisellekin nuorelle, jolle lentokoulutus ei taloudellisesti muutoin olisi mahdollista.

Kandidaattiohjelmassa PPL-lupakirjan hyväksytysti suorittaneille tarjotaan mahdollisuus jatkaa opintoja MAF Internationalin yhteistyölentokoulussa Hollannissa.  Hyväksyminen MAF:n lentäjäksi edellyttää ammattiin valmistumisen jälkeen vielä MAF:n lentäjähakuprosessin läpikäymistä. Lentokoulutus MAF:n omassa lentokoulussa lisää kuitenkin mahdollisuuksia päästä MAF:n tehtäviin. Kandidaattiohjelman suorittanut voi luonnollisesti jatkaa opintoja myös suomalaisissa lentokouluissa aina liikennelentäjäksi saakka.

Ilmoittautumisen ja tiedustelut MAF:n kandidaattiohjelmaan liittyen tästä.