Miksi Malmin lentokenttää ei saa hävittää

11.3.2015

Malmin lentoaseman lakkauttamispäätös oli tehty asiantuntijaselvitykset sivuuttamalla. Suomen lennonjohtajien yhdistys totesi kentän lakkauttamishankkeen olevan ilmailulle merkittävä turvallisuusriski. Myös vaikutukset työpaikkoihin ja alueen luontoon olisivat merkittävän negatiiviset. Malmin lentoaseman lakkauttamisen lopullista hintaa tavalliselle veronmaksajalle ei tiedä vielä kukaan.

Suomen toiseksi suurin lentoasema

Nousuin ja laskuin mitattuna Malmi on Suomen toiseksi vilkkain lentoasema.  Malmi on ainoa vapaalla aikataululla palveleva kansainvälinen kenttä 150 km säteellä.

Korvaaviksi kentiksi suunnitellut Hyvinkää ja Nummela eivät voisi vastata Malmin tarpeeseen, vaan käytännössä lentoonlähdöt kokonaisuudessaan tulisivat vähenemään. Korvaavaa lentokenttää ei ole järkevin kustannuksin osoitettavissa. Hyvinkää on myös suoraan kieltäytynyt ottamasta Malmin ilmailua kentälleen.

Negatiivinen vaikutus työpaikkoihin ja liike-elämään

Malmilta lennetään monimuotoista tilausliikennettä ansiotarkoituksessa. Malmi on kansainvälisesti houkutteleva, koska ei ole ruuhkainen niin kuin Helsinki-Vantaa. Malmin kentän toimijat ovat myös tehneet merkittäviä investointeja luottaessaan valtion ilmailun jatkuvuutta tukevaan linjaan.

Jos lentotoiminta siirretään korpikentille Nummelaan ja Hyvinkäälle, ansiotarkoituksessa tapahtuvat tilauslennot tulevat vähenemään merkittävästi matka-aikojen pidentyessä.

Malmilla työskentelee tällä hetkellä noin 300 ihmistä, suurin osa työpaikoista häviäisi Malmin lakkauttamisen takia.

Hinta suomalaisille veronmaksajille

Malmin lentoaseman lakkauttamista perustellaan toiminnan tappiollisuudella.  Kenttä on kuitenkin ollut veloituksetta valtion ja Rajavartiolaitoksen käytössä – valtiolle tulee kalliiksi siirtyä Helsinki-Vantaalle ja maksaa vuokraa arvioiden mukaan lähes miljoona euroa vuosittain. Tämä lasku tulisi veronmaksajien maksettavaksi. Jos valtio maksaisi osankin ilmailunsa aiheuttamista kustannuksista, olisi Malmin ilmailutoiminta kokonaisuudessaan kannattavaa. Lisäksi vartiolentolaivueen siirrättäminen pois Malmilta aiheuttaa valtiolle tarpeettomia kustannuksia mm. rakennusinvestointien muodossa. Korvaavien tilojen kustannusarvio on 10,6 miljoonaa euroa.

Rajavartiolaitoksen hälytys- ja harjoituslentoja ei voida hoitaa esteettömästi ruuhkaiselta Helsinki-Vantaalta.

Malmin lentokenttä on aikanaan rakennettu suoperäiselle alueelle ja siksi rakentamiskulut Malmilla tulevat olemaan niin korkeat, että osa niistä sälytetään veronmaksajien maksettaviksi eikä tavallisella veronmaksajalla ole mahdollisuutta asuntojen ostoon. Lisäksi veronmaksajien maksettavaksi koituvat mahdolliset korvaavan lentokentän kulut.

Lentokoulutus ei mahdollista muualla

Malmin kenttä on maan väkirikkaimman seudun ainoa paikka, jossa koulutetaan ilmailuun ja ilmailuammatteihin. Lentokouluille ie ole liiketaloudellisia edellytyksiä maakuntakentillä. Malmin kentän myötä pääkaupunkiseudun väestöltä poistuisi mahdollisuus saada lentäjäkoulutusta kotiseudullaan, ja suomalaisen ilmailun ja ilmailukoulutuksen volyymi ja elinvoimaisuus vähenisivät merkittävästi.

Kulttuuriarvo

On ilmeistä, ettei lentokenttäalueen valtakunnallisesti merkittävästä kulttuuriarvosta jäisi mitään jäljelle kaavaillun kymmenientuhansien asukkaiden teholähiön toteutuessa. Mikäli Malmin lentoasema rakennetaan, sen kulttuurihistoriallinen arvo rakennetun kulttuuriympäristön kohteena tuhoutuu.

Luonnonsuojelun näkökulma

Paikallinen lintuyhdistys MBS on vuosia jatkuneissa kartoituksissaan arvioinut Malmin lentokentän Suomen merkittävimmäksi syyslevähdyspaikaksi äärimmäisen uhanalaiselle heinäkurpalle ja havainnut reunametsissä myös erittäin uhanalaisen valkoselkätikan.

On ilmeistä, että Malmille suunniteltu 20 000– 30 000 asukkaan teholähiö joko heikentäisi merkittävästi tai hävittäisi kokonaan 1930-luvulta asti rauhassa säilyneen niittyekosysteemin ja vanhan metsän monimuotoisuuden ja luontoarvot. 30000 ihmistä Malmin lentoaseman alueella tarkoittaisi 15000 asukasta neliökilometrillä.

Lisätietoa www.malmiairport.fi

Allekirjoita kansalaisvetoomus https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/983