Mitä MAF Suomi kysyi?

Kyselyn vastauksia saa lainata vapaasti, mutta toivomme, että lainaukseen liitettäisiin linkki osoitteeseen www.maf.fi ja esimerkiksi teksti "MAF Suomen puoluejohtajakyselyn vastaukset löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.maf.fi/malmi".

Kyselyn tuloksia jaettiin aktiivisesti ennen vaaleja ja meille on kerrottu, että kyselyn tuloksilla oli vaikutusta äänestyskäyttäytymiseen. 

Mikä järjestö MAF Suomi on?

MAF (Mission Aviation Fellowship) on vuonna 1945 perustettu kristillinen järjestö, joka operoi pienlentokoneita kehitysmaissa alueilla, missä etäisyydet ovat pitkiä, maantiet puuttuvat tai ne ovat vaikeakulkuisia ja turvattomia. Monet kehitysyhteistyö- ja lähetysjärjestöt sekä kansainväliset avustusjärjestöt kuten YK:n lastenapu, maailman ruokapankki ja terveysjärjestö WHO käyttävät MAF:n palveluita mm. terveydenhuollon ja perusopetuksen hankkeissa. MAF lentää paljon myös ambulanssilentoja. Lue lisää.

 

MAF Suomi kysyi kahdeksan suurimman eduskuntapuolueen puheenjohtajalta seuraavia asioita

 1. Mikä on puolueenne kanta Malmin lentoaseman tulevaisuuteen liittyen?
 2. Tattarisuolle rakentaminen.  Miten puolueenne suhtautuu verovarojen käyttämiseen ilmeisen huonosti rakentamiseen sopivalla Tattarisuolla, jolla Malmin lentokenttä sijaitsee ja mihin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä, että tämä kehitys ei jatkuisi? Mikäli kannatatte Malmin muuttamista rakennuskäyttöön, mistä yhteiskunnan toimintavaroista karsimalla puolueenne aikoo rahoittaa ko. maanparannuksen?
 3. Lentoliikenteen kasvu vs. lentäjäkoulutuksen alasajo. Miten puolueenne perustelee Malmin lentokentän sulkemisesta johtuvan lentäjäkoulutuksen alasajon tilanteessa, jossa ammattilentäjien tarve on merkittävästi lisääntymässä?
 4. Miten puolueenne aikoo vaikuttaa Malmin lentokentän ilmailun työpaikkojen säilymiseen tulevalla hallituskaudella?
 5. Miten suhtaudutte ja perustelette hyvien käytössä olevien rajavartiolentueen tilojen hylkäämisen ja valtio-omisteisen Finavian tarpeettomasti tekemän uuden suuren rakennusinvestoinnin toteuttamisen suomalaisten veroeuroilla tilanteessa, jossa muutoinkin joudumme yhteiskuntana säästämään.
 6. Ekologiset arvot. Miten puolueenne aikoo estää Malmin lentokenttäalueen luontoarvojen tuhoutumisen?
 7. Kulttuurihistoriallinen arvo. Miten puolueenne aikoo toimia Malmin lentokentän kulttuuriarvojen säilyttämiseksi?
 8. Malmin lentokentän kehittäminen. Onko puolueenne valmis ottamaan hallitusohjelmaan Malmin lentoaseman sulkemisen sijasta Malmin lentoaseman kehittämisen ja säilyttämisen ilmailukäytössä?
 9. Malmin lentokentän erityislaki. Onko puolueenne valmis viemään eduskunnan käsittelyyn erityislain, jolla säilytetään Malmin lentoasema aktiivisessa ilmailukäytössä tukemassa ilmailuteollisuuden kasvua sekä suojellaan lentoaseman kulttuurihistoriaan, ympäristöön ja virkistyskäyttöön liittyvät arvot pysyvästi?
 10. Malmin lentokentällä toimivien järjestöjen tukeminen. Miten puolueenne pyrkii edistämään MAF Suomen ja muiden Malmilla toimivien järjestöjen edellytyksiä tehdä työtä suomalaisten nuorten sekä vaikeimmassa asemassa olevien kehitysmaiden ihmisten hyväksi?
 11. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus. Haluatteko osallistua Malmin lentoasemalla MAF Suomen median edustajille järjestämään tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen?
 12. Toimintaan tutustuminen muuna ajankohtana. Mikäli ajankohtana ei sovellu teille, haluatteko tutustua toimintaamme ja Malmin lentoasemaan sekä tulla tutustumislennolle MAF Suomen Cessna 172-lentokoneella?