RKP:n ja KD:n näkemykset

Kyselyn vastauksia saa lainata vapaasti, mutta toivomme, että lainaukseen liitettäisiin linkki osoitteeseen www.maf.fi ja esimerkiksi teksti "MAF Suomen puoluejohtajakyselyn vastaukset löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.maf.fi/malmi".

Eduskuntavaaleja 2015 näiden puolueiden näkemys oli tiivistettynä,että Malmin lentokentän säilyttämistä voidaan harkita yhdessä asuntorakentamisen kanssa. KD:n vastauksen antoi silloinen sisäministeri Päivi Räsänen, jonka vastauksen toimitti erityisavustaja Markus Kalmi.  RKP:n vastauksen antoin silloinen puolustusministeri Carl Haglundin ja vastauksen toimitti perille erityisavustaja Silja Borgarsdottir Sandelin.

Kristillisten uusi puheenjohtaja Sari Essayah vastasi tiedusteluun ja toimitti 14.3.2017 KD:n tarkistetun kannan, jonka mukaan kristillisdemokraattinen puolue on varauksettomasti Malmin lentokentän säilyttämisen kannalla. Heidän metropolityöryhmä ehdottaa asiasta tarvittaessa kunnalista kansanäänestystä. KD:n kannanoton voi lukea kokonaisuudessaan alta.

"Malmin lentokentän liiketaloudellinen merkitys on sivuutettu täysin, vaikka kentästä luopumisen edellytykseksi asetettua korvaavaa lentokenttää ei ole pystytty järjestämään. Kentällä on myös korvaamaton merkitys pääkaupunkiseudun harrastelentäjien harjoituskenttänä. Lentoaseman säilyttämisessä tulee lisäksi huomioida, että museovirasto on luetteloinut Malmin lentoaseman valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja puoltaa lentokentän säilyttämistä. Malmin lentoasema on vastikään valittu yhdeksi Euroopan seitsemästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta. Eikö tässä ole jo kylliksi syitä LEX Malmin hyväksymiselle!”

PDF-tiedostoVS OBS pe 17.3. mennssä KDn näkemys Malmin lentokentän tulevaisuudesta.pdf (181 kB)
KD:n näkemys Malmin lentokentän tulevaisuudesta

RKP:n ja puheenjohtaja Anna‐Maja Henrikssonin tarkistetun kannanoton Malmin lentokenttään liittyen toimitti perille avustaja Lisa Palm 17.3.2017. RKP on nyt sillä kannalla, että Malmin lentokenttä tulee säilyttää, mutta että Helsinkin kaavoitusoikeutta tulee kunnioittaa. RKP:n mielestä asia ratkeaa parhaiten suorittamalla maanvaihto valtion kanssa. RKP:n kannanoton voi lukea kokonaisuudessaan alta.

"RKP:llä on, kuten valtuustoryhmällämme, hyvä ymmärrys Malmin lentoaseman säästämisen arvosta käytännön, kulttuurillisen sekä virkistyksen näkökulmasta.

Kysymys on samalla monimutkainen. Kunnallista kaavoitusoikeutta on kaikissa olosuhteissa kunnioitettava. RKP pitää kuitenkin Keskustan ratkaisuehdotusta rakentavana. Siinä esitetään, että asia ratkeaisi Helsingin kaupungin ja valtion maanvaihdolla. Haluamme myös tähdentää, että vaikkakin Malmin lentoasema säilytetään ilmailukäytössä, niin alueella pystytään rakentamaan noin 10 000 uutta asuntoa. Se on vähemmän verrattuna siihen, että lentokenttä poistuu, mutta silti hyvä lisä kaupungin asuntotuotantoon."

PDF-tiedostoVS OBS pe 17.3. mennssä RKPn näkemys Malmin lentokentän tulevaisuudesta.pdf (106 kB)
RKP:n näkemys Malmin lentokentän tulevaisuudesta

Suosittele ja jaa MAF:n Malmiin puolustamiseen liittyvää sivustoa