Tiivistelmä - Malmin puolella olevat eduskuntapuolueet

Tiivistelmä Malmin lentokentän puolella olevien eduskuntapuolueiden vastauksista

 

Keskusta (pj. Juha Sipilä):

”Puoluehallituksen työvaliokunta otti marraskuussa 2014 kannanoton: Malmin lentoaseman jatko turvattava. Siinä puolustettiin Malmin lentoasemaa ja sen toiminnan jatkumista nimenomaan lentoasemana. Keskusta ei pidä järkevänä olemassa olevan toimivan lentoasemainfrastruktuurin muuttamista, kun samalla tunnustetaan kasvavan lentoliikenteen vaatima tarve pääkaupunkiseudun lentoliikenteelle, mikä ei kokonsa tai toimintamuotonsa puolesta sovi Helsinki-Vantaalle. Myöskään korvaavan kentän löytyminen riittävän läheltä ei näytä realistiselta. On myös taloudellisesti järkevää kehittää Malmin lentoaseman toimintaa monipuolisemmaksi niin, että lentoasema tuottaa yhä enemmän työpaikkoja ja tuloja suomalaiseen yhteiskuntaan samalla kun asuntorakentamiselle kaavoitetaan paremmin siihen sopivia kohteita. Keskusta pitää tärkeänä, että Suomessa on tarjolla riittävät ja realistiset mahdollisuudet lentämisen ammatilliseen kouluttautumiseen. Lentotoiminnan keskittyminen sekä koulutustoiminnan tarvitseman riittävän asiakaspotentiaalin että hyvän lennonopettajapotentiaalin sijoittuminen tällä hetkellä pääkaupunkiseudulle puoltaa Malmin toiminnan säilyttämistä ja kehittämistä suomalaisen ilmailutaidon merkittävänä resurssina.”

Helsingissä Keskustan kärkiehdokas on professori Laura Kolbe. Hänen vastauksensa tiedusteluuun löydät tämän linkin kautta.

 

Kristillisdemokraatit (pj. Sari Essayah):

”Malmin lentokentän liiketaloudellinen merkitys on sivuutettu täysin, vaikka kentästä luopumisen edellytykseksi asetettua korvaavaa lentokenttää ei ole pystytty järjestämään. Kentällä on myös korvaamaton merkitys pääkaupunkiseudun harrastelentäjien harjoituskenttänä. Lentoaseman säilyttämisessä tulee lisäksi huomioida, että museovirasto on luetteloinut Malmin lentoaseman valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja puoltaa lentokentän säilyttämistä. Malmin lentoasema on vastikään valittu yhdeksi Euroopan seitsemästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta. Eikö tässä ole jo kylliksi syitä LEX Malmin hyväksymiselle!”

Helsingissä kristillisdemokraattien kärkiehdokas on pastori Mika Ebeling. Hänen vastauksensa tiedusteluuun löydät tämän linkin kautta.

 

Perussuomalaiset (pj. Timo Soini)

”Kannatamme kentän säilyttämistä ilmailukäytössä.” Vastustamme. (Malmin lentoaseman paikalle rakentamista eli Tattarisuolle rakentamista). On hyvin tiedossa, että alueella joudutaan tekemään laajoja paalutuksia ennen kuin alueelle voidaan rakentaa mitään taloja. On pelättävissä, että alueen talojen hintataso menee tavallisen kansalaisen maksukyvyn yläpuolelle. Kotimainen lentäjäkoulutus on turvattava kaikissa olosuhteissa. Asian voi nähdä turvallisuuspoliittisenakin kysymyksenä kriisitilanteissa.”

Helsingissä perussuomalaisten kärkiehdokas on kansanedustaja Mika Raatikainen. Hänen vastauksensa tiedusteluuun löydät tämän linkin kautta.

 

Anna-Maja Henrikssonin ruotsalainen Kansanpuolue

”RKP:llä on, kuten valtuustoryhmällämme, hyvä ymmärrys Malmin lentoaseman säästämisen arvosta käytännön, kulttuurillisen sekä virkistyksen näkökulmasta. Kysymys on samalla monimutkainen. Kunnallista kaavoitusoikeutta on kaikissa olosuhteissa kunnioitettava. RKP pitää kuitenkin Keskustan ratkaisuehdotusta rakentavana. Siinä esitetään, että asia ratkeaisi Helsingin kaupungin ja valtion maanvaihdolla. Haluamme myös tähdentää, että vaikkakin Malmin lentoasema säilytetään ilmailukäytössä, niin alueella pystytään rakentamaan noin 10 000 uutta asuntoa. Se on vähemmän verrattuna siihen, että lentokenttä poistuu, mutta silti hyvä lisä kaupungin asuntotuotantoon.”

Helsingissä RKP:n kärkiehdokas on kansanedustaja Eva Biaudet. Hänen vastauksensa tiedusteluuun löydät tämän linkin kautta.