MAF hjälper flyktingar i Uganda

Barn på flyktingläger i Uganda.

I det fattiga Uganda finns idag över 400.000 flyktingar. Världshälsoorganisationen WHO, FN:s flyktingkomission UNHCR och Finlands flyktinghjälp är exempel på organisationer som MAF med sina flygplan har hjälpt i deras arbete bland flyktingar. Tyvärr fortgår krigstillståndet och oroligheterna i Kongo och Syd-Sudan.

 

Många av dem som har flytt undan kriget är svårt traumatiserade. De barn som blivit kidnappade från sina hem och tvingats bli soldater är speciellt i behov av hjälp. Genom Tutapona-organisationen som också verkar i Uganda har många fått nytt hopp inför framtiden. Under en två-veckors terapikurs behandlas trauman genom olika lekar och spel. “Jag ville inte längre leva, jag hade redan lagt undan råttgift till mig själv”, berättar en som deltog i terapin. “Efter terapin fick mitt liv en ny inriktning och mardrömmarna upphörde - jag kan igen sova tryggt på natten.”

 

Det arbete som vårdpersonal inom psykiatrin och det sociala området gör, på de platser dit MAF flyger hjälper dem att komma, bär frukt. “Ledarna för samhällena ber oss komma på nytt. De t.om. namnger sina barn efter oss!” berättar Carl Gaede, en av terapeuterna. Tack vare MAF kan teamet koncentrera sig på själva arbetet, då resorna sker tryggt och snabbt. Det här är viktigt, därför att det kommer hela tiden fler flyktingar. Vård nära krisområdet motverkar människosmuggling till Europa. På det viset kan barnen som kommer till flyktinglägren igen glädjas över livet, som barnen från Adjuman, Nord-Uganda, på bilden ovan.