Testamenttilahjoitus

MAF eli Suomen Lähetyslentäjät ry ottaa kiitollisena vastaan testamenttilahjoituksia. Lahjoituksen avulla voimme viedä eteenpäin apua, iloa ja toivoa. Yleishyödyllisenä järjestönä meidän ei tarvitse maksaa testamenttilahjoituksesta veroa, joten se menee kokonaisuudessaan toimintaamme.

Mikäli serkkuja lähempiä sukulaisia ei ole elossa, eikä testamenttia ole tehty, menee jäämistö valtiolle.

Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollessa yhtaikaa läsnä, ja heidän on, sitten kun testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin tai tunnustanut siinä olevan allekirjoituksensa, todistettava testamentti nimikirjoituksillaan. Heidän tulee tietää, että asiakirja on testamentti, mutta testamentin tekijä saa päättää, tahtooko hän ilmoittaa heille sen sisällön. Todistajien on merkittävä allekirjoituksensa lisäksi ammattinsa ja asuinpaikkansa sekä todistamisen paikan ja ajan.

Jos testamentti sisältää monimutkaisia määräyksiä tai sen tekijä haluaa muutoin apua sen laatimiseen, on parasta kääntyä asianajajan tai oman pankin puoleen.

Testamentin tekijä voi koska vain muuttaa tai perua testamenttinsa. Lisätietoa saat testamenttiohjeestamme tai ottamalla yhteyttä toimistoomme puh. 050 4483 275.