MAF aloittaa uuden työalueen Guineassa

- maailman 3. köyhin maa kamppailee perusasioiden äärellä

Macentan kiitorataa Guineassa ei ole käytetty 30 vuoteen. MAF on aloittamassa operaatiot, jossa tämäkin kiitorata otetaan mahdollisesti uudelleen käyttöön.
Macentan kiitorataa Guineassa ei ole käytetty 30 vuoteen. MAF on aloittamassa operaatiot, jossa tämäkin kiitorata otetaan mahdollisesti uudelleen käyttöön.
Liberiassa työskentelevän lentäjä Roy Rissasen on määrä työskennellä myös Guineassa.
Liberiassa työskentelevän lentäjä Roy Rissasen on määrä työskennellä myös Guineassa.

MAF aloittaa uuden työalueen Guineassa

-maailman 3. köyhin maa kamppailee perusasioiden äärellä

Inhimillisen kehityksen indeksin mukaan asiat eivät ole hyvin Guineassa Länsi-Afrikassa. Tämä YK:n mittari kertoo odotettavissa olevasta elinajasta, koulustasosta ja elintasosta sekä kuinka hyvän elämänlaadun eri maat pystyvät tarjoamaan asukkailleen. Tällä mittarilla Guinea sijoittuu sijalle 178/189 ja maan asiat ovat 12. huonoiten maailmassa. Vertailun vuoksi Suomen sijoitus on 11. paras maailmassa. Toivottavasti voimme tulevaisuudessa kertoa hyviä uutisia muslimisukoisesta Guineasta sekä sen kulttuurista. Seuraavassa kuitenkin hieman tarkemmin tietoa maan vaikeuksista, jotka valottavat sitä, miksi MAF aloittaa työn Guineassa.

Terveysasiat eivät ole kunnossa Guineassa. Hyvän käsityksen vaikeasta tilanteesta antaa se, kun vertaillaan imeväiskuolleisuutta. Kun Suomessa menehtyy 1,4 imeväistä lasta tuhatta lasta kohden vuodessa, on tämä luku Guineassa 65. Lapsen riski kuolla vauvana on siis 46 kertainen. Ihmiset elävät Guineassa keskimäärin vain 62-vuotiaiksi, kun Suomessa vastaava luku on 20 vuotta enemmän eli 82 vuotta.

Suomessa käydään erilaisia kouluja keskimäärin 19 vuotta, kun alhaisen koulutustason Guinessa vastaava luku on 9 vuotta. Suomalaisen keskiansio on kuukaudessa noin 3300 euroa, mikä on 20. kertainen verrattuna Guineaan. Guineassa ihmisten bruttokansantuotteesta laskettu keskimääräinen kuukausitulo on vain 165 euroa. Maan köyhyystilanne onkin 3. huonoin maailmassa Etelä-Sudanin ja Madagaskarin jälkeen. Sanomattakin on selvää, että maan tiestöä ei ole voitu kehittää, ja vain 5 % maan teistä on päällystetty. Sadekauden aikana osa tiestöstä on täysin käyttökelvotonta.

Tällaisessa maassa MAF on siis aloittamassa työtä. Mongoliassa hyvin palvellut Cessna 208 Grand Caravan - lentokone on ollut valmisteltava Hollannissa, minne suomalainen lähetyslentäjä Roy Rissanen sen lensi Ulaan Baatarista. Suunnitelman mukaan Roy tulee lentämään tällä samalla koneella myös Guineassa. Näin suomalaiset lähetyslentäjät saavat jälleen kerran olla mukana aloittamassa uutta ja mielenkiintoista työtä. Tarkoituksena on tukea maan kehitystä ja kirkkojen työtä sekä tarjota sairaslentoja. Tule mukaan seuraamaan ja tukemaan MAF:n työtä Guineassa.

MAF Suomi järjestää 14-18-vuotiaiden ilmailuleirin. Lisätiedot ja ilmoittautuminen.