Pelasta Malmin ympäristö ja niityt

Malmin lentokentällä on noin 100 hehtaaria aromaista niittyä. Kuva Petri Asikainen.
Malmin lentokentällä on noin 100 hehtaaria aromaista niittyä. Kuva Petri Asikainen.

Miksi Malmin lentokentän avoimet niittyalueet ja niiden tarjoama elinympäristö pitää suojella?

  1. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on tärkeää. Keskellä Helsinkiä on laaja avoin niittyalue, joka tarjoaa monimuotoisen elinympäristön ja suojapaikan lukemattomille eläinlajeille. Avoimet niittyalueet ovat erittäin uhanalainen luontotyyppi ja myös Helsingissä on korvaamattomia luontoarvoja. Vetoa hallitukseen, että se noudattaa myös pääkaupungissa hallitusohjelmaansa, jossa luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on korkealla pririteetillä. Ensimmäisenä strategisena kokonaisuutena Pääministeri Sanna Marinin allitusohjelmassa on Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi
  2. Muut keinot eivät ole auttaneet tämän erittäin uhanalaisen elinympäristön suojelussa. Paradoksaalisesti juuri pienlentokonetoiminta on säilyttänyt tämän erittäin uhanalaisen luontotyypin Malmin lentokentällä. Lentokentän ystävät ovat pitäneet Malmin luontoarvoja pitkään esillä, mutta luonnon ystävät ovat vasta nyt käsittäneet Malmin lentokentällä olevan luonnon monimuotoisuuden ja heränneet puolustamaan sen yli 100 hehtaarin avointa niittyaluetta, joka on erittäin uhanalainen luontotyyppi. Alueelle on perustettava luonnonsuojelualue. Lataa ja lue luontoasiantuntijoiden laatima kattava esitys Malmin lentokentän luontoarvoista.
  3. Veronmaksajien varoja säästyy, kun valtion talousarviosta asumisen rahoittamiskeskukselle (ARA:lle) myönnettyjä varoja ei tuhlata kalliiseen rakentamiseen pehmeälle maaperälle Malmin Tattarisuolle. Valtion varat on käytettävä tukemaan paremmin rakentamiseen soveltuvia alueita, jotta pääkaupunkiseudulle saadaan rakennettua enemmän asuntoja samoilla varoilla ja asuntopula helpottuu. Lue miten verovaroin tuettaisiin Malmin lentokentän asuntorakentamista.

Milloin sinä olet olet ollut viimeksi niityllä? Siitä on todennäköisesti pitkä aika. Luepa alla oleva, niin olet valmis antamaan kannattamaan Malmin lentokentän ympäristön ja luonnon suojelua sekä kannattamaan siitä tehtyä aloitetta. Jokainen suomalainen äänioikeutettu voi kannattaa tätä aloitetta. Tunnistaudu oikeusministeriön kansalaisaloitepalvelussa ja kannatta aloitetta: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/4903

Malmin lentokentällä on noin 100 hehtaaria aromaista niittyä. Kuva Petri Asikainen.
Malmin lentokentällä on noin 100 hehtaaria aromaista niittyä. Kuva Petri Asikainen.

Milloin viimeksi sinä olet ollut niityllä? Veikkaanpa, että joudut etsimään vastausta hetken, sillä kaski - ja peltoviljelyn jälkeen nurmettuneet niittyalueet ovat kadonneet Suomesta lähes kokonaan. Syynä on tehomaatalous, metsittyminen ja asuntorakentaminen. Niityt ovat Suomessa olleet ihmisen ylläpitämiä kulttuurimaisemia ja nyt tämä kulttuuriperintö on lähes kokonaan kadonnut. Siksi niittyjen ja avomaiden lajit ovat erittäin uhanalaisia ja katoamassa maastamme.

Helsingissä on kuitenkin yksi 80 vuotta vanha ja noin 100 hehtaarin laajuinen niitty, joka on antanut uhanalaisille avomaan lajeille turvasataman. Niitty on riittävän laaja, että esimerkiksi huonoinakin hyönteisvuosina uhanalaisten lajien jäljellä jääneet yksilöt löytävät toisensa ja uhanalainen kanta elpyy. Tämä kuva on Malmin lentokentältä.

Lue lisää ja perehdy asiaan. Meidät on kaikki kutsuttu varjelemaan luontoa ja sen monimuotoisuutta.

Viheryökkönen (Calamia tridens) hyötyy Malmin lentokentän toiminnasta. Suomen uhanalaisten lajien nk. punaisesta kirjasta on 8.3.2019 julkaistu uudistettu ja tarkistettu painos, joka listaa viheryökkösen erittäin uhanalaiseksi. Tieteellisen työn tuloksena tuotettava Suomen lajien punainen kirja listaa kymmenen vuoden välein kaikki uhanalaiset lajit Suomessa, ja tämän tutkimuksen pohjalta päivitetään myös luonnonsuojeluasetus erityisesti suojeltavista lajeista. Hyönteistutkija Jaakko Kullbergin mukaan viheryökkösen kanta on edelleen taantumassa sen elinympäristöjen laajojen avointen niittybiotooppien nopean katoamisen vuoksi, joten viheryökkösen elinympäristön suojelu on perusteltua. Malmin lentokenttä tarjoaa viheryökkösille laajat niittyalueet, jotka mahdollistavat erittäin runsaat esiintymät myös muita perhosia.

Malmin lentotoiminta pelastaa viheryökkösen

Monelle luonnon ystävälle on varmasti suuri yllätys, että pienlentokentät pitävät yllä uhanalaisten lajien biotooppeja Suomessa. Malmin lentokentällä 80 vuotta harjoitettu lentotoiminta on ylläpitänyt viheryökkösen elinympäristöä avointa niittyaluetta, kun muualta avoimet niittyalueet ovat laajalti kadonneet. Hyönteistutkija Jaakko Kullberg sanoittaa Malmin lentokentän perhosselvityksessä asian seuraavasti:

-  ”Suurin osa nykyisten uhanalaisten avomaalajien esiintymistä on keskittynyt pienlentokentille” 

-   ”On luonnon kannalta paradoksaalista, että lentokenttätoiminnan tuloksena syntyy tahattomasti elinympäristöjä, joissa avomaiden uhanalainen lajisto voi usein paremmin kuin heikentyvillä umpeenkasvaneilla suojelualueilla” 

-  ”Tärkein laji kohteen (Malmin lentokenttä) kannalta on viheryökkösen (EN) paikallinen kanta” 

Luonnonsuojelulain 47 § mukaan erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty. Malmin lentokenttä on säilyttänyt laajan avoimen niittyalueen, joka on juuri riittävän suuri säilyttääkseen uhanlaisen lajin. Niittyalueen laajuus on tärkeää, sillä huonoinakin hyönteisvuosinan jäljelle jääneet yksilöt löytävät toisensa, ja kanta elpyy. Uhanalaiset lajit ovat myös nk. markkerilajeja, jotka kertovat ekosysteemin toimivuudesta ja sen rusaudesta enemmänkin. Malmin lentokentän perhosselvityksessä onkin tavattu poikkeuksellisen suuria määriä tavanomaisempien perhoslajien yksilöitä.

Tämän vuoksi Malmin asuntorakentamisen valmistelut on keskeytettävä ja mietittävä kokonaan uudestaan. Erittäin uhanalaisia lajeja ei saa uhata eikä niiden esiintymisalueita saa hävittää tai heikentää. Malmin lentokentän niityt on säästettävä nykyisessä laajuudessaan. Asuntorakentaminen ei voi kävellä luonnonsuojelun ylitse. Pääkaupunkiseudulla kipeästi tarvittavia asuntoja kyetään samalla valtion tuella rakentamaan enemmän muualle pääkaupunkiseudulla. Järkevintä onkin säilyttää alue sähköistyvien pienlentokoneiden kenttänä, mikä mutkattomasti ja kustannustehokkaasti säilyttää uhanlaisten lajien tarvitsemat laajat avoimet niittyalueet.  

Luonto ja veronmaksajat iloitsevat Malmin suojelusta

Viheryökkösen elinympäristön suojelu poistaa uhan myös monen muun Malmin lentokentän ympäristöön kotiutuneen uhanalaisen lajin päältä. Näitä lajeja ovat muun muassa samaisesta avoimesta niittybiotoopista ja sen runsaista perhosesiintymistä hyötyvä kimolepakko sekä erittäin uhanalainen lintu heinäkurppa, jonka levähdyspaikka Malmin lentokenttä on sen muuttomatkoilla. Lisäksi laajamittainen asuntorakentaminen Malmilla vaarantaisi meritaimenen, joka on palannut lisääntymään Malmin lentokentän maastosta Tattarisuolta alkunsa saavaan Longinojaan pitkään jatkuneen luonnonsuojelutyön tuloksena. Lataa ja lue luontoasiantuntijoiden laatima kattava esitys Malmin lentokentän luontoarvoista.

Myös kaikki Suomen veronmaksajat iloitsevat varmasti, kun suunnitelmista rakentaa asuntoja Malmille luovutaan. Erittäin vaikeasti rakennettavan Malmin Tattarisuon saviseen maaperään olisi hukattu uskomaton määrä valtion verovaroja. Helsingin kaupunki olisi saanut Valtion talousarvioista asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA:n) kautta miljoonien veroeurojen tukisumman kattamaan kunnallistekniikan rakentamista Malmille. Lue miten verovaroin tuettaisiin Malmin lentokentän asuntorakentamista. Siksi Malmin lentokentän suojeleminen on hyvä uutinen myös pääkaupunkiseudun asuntopulan kannalta. Samalla valtion avustussummalla voidaan nimittäin nyt rakentaa paljon suuremmalle määrälle ihmisiä kunnallistekniikkaa pääkaupunkiseudulle. On vain varmistettava, että asunnot rakennetaan hyvälle tai kohtuullisen hyvällä maaperälle eikä erittäin huonolle maalle saven varaan kuten Malmin Tattarisuolle oli suunniteltu. Malmin lentokentän asuntorakentamisesta luopumisesta kiittää sekä luonto että suomalainen veronmaksaja. Tuleehan luonnon lisäksi myös suomalaisten verovaroja kohdella huolellisesti ja tuhlaamatta.

Jokainen suomalainen äänioikeutettu voi antaa tämän lahjan luonnon puolesta helposti. Tunnistaudu oikeusministeriön kansalaisaloitepalvelussa ja kannatta aloitetta: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/4903

Malmin luontoarvot ovat myös MAF Suomelle tärkeitä ja tuemme Malmin lentokentän suojelua. Suomen perustuslain 20 §:n mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta,kuuluu kaikille. Lentokenttäalueen suojelu on tärkeää luontoarvojen säilyttämiseksi, mutta myös siksi, että suomalaisten verovarat käytettäisiin tuhlaamatta ja huolellisesti. Tästä voi tarkemmin lukea tältä verkkosivvulta. Lisäksi nykyinen vakiintunut lentokenttätoiminta parhaiten ja ksutannustehokkaimmin säilyttää lentokenttäalueen laajat avoimet niityt, jotka ovat uhanalaisia. 

MAF Suomen toiminnanjohtaja Janne Ropponen tiivistää viheryökköstä ja sen elinympäristöä Malmin lentokentällä uhkaavan tilanteen:

- "Perhosten ystävänä ja Suomen perhostutkijain seuran toimintaan nuoruudessani aktiivisesti osallistuneena olen hyvin huolissani siitä, että tämän uhanalaisen suurperhoslajin elinympäristöä ollaan peruuttamattomasti tuhoamassa pääkaupunkiseudulla. Asuntorakentaminen ei saa kävellä luonnon monimuotoisuuden ylitse. Auta pelastamaan Malmin uhanalainen biotooppi ja allekirjoita kansalaisaloite luonnonsuojelualueen perustamiseksi!"

Mikä MAF? MAF (Mission Aviation Fellowship) on vuonna 1945 perustettu kristillinen järjestö, joka operoi pienlentokoneita kehittyvissä maissa alueilla, missä etäisyydet ovat pitkiä, maantiet puuttuvat tai ne ovat vaikeakulkuisia ja turvattomia. Monet kehitysyhteistyö- ja lähetysjärjestöt sekä kansainväliset avustusjärjestöt kuten YK:n lastenapu, maailman ruokapankki ja terveysjärjestö WHO käyttävät MAF:n palveluita mm. terveydenhuollon ja perusopetuksen hankkeissa. MAF lentää paljon myös ambulanssilentoja. MAF Suomi (Suomen Lähetyslentäjät ry) on perustettu vuonna 1976, ja se toimii Malmin lentokentältä käsin kehittyvien maiden ihmisten auttamiseksi. MAF Suomi osallistuu aktiivisesti ilmaston muutoksen haittojen torjumiseen auttaessaan siitä eniten kärsiviä ihmisiä kehittyvissä maissa. Myös kotimaassa MAF Suomi  on aktiivinen ilmastotyössä ja toimi pääjärjestäjänä Suomen ensimmäiselle ekologisen ja sähköisen lentämisen konferenssille 6.3.2019 (Ecological and Electric Aviation Conference), sillä lentämisen ilmastokuormituksen vähentämiseksi tehtävä kehitystyö on tärkeää.