Competency based training

MAF Suomen PPL-lentokoulutusohjelma on ensimmäisenä Suomessa laadittu competency based training –filosofian mukaisesti. Lentokoulutuksen alkuvaiheesta alkaen kiinnitetään erityistä huomiota lentäjän työssä tarvittavien avainkompetenssien kehittymiseen:

1. Threat and error management

2. Application of procedures and knowledge

3. Communication

4. Flight management, guidance, and automation

5. Knowledge

6. Leadership and teamwork

7. Manual aircraft control

8. Problem solving and decision making

9. Situational awareness

10. Workload management