Suomen Lähetyslentäjien kysely arkkipiispaehdokkaille

Suomen Lähetyslentäjät (MAF Suomi) lähetti arkkipiispaehdokkaille kyselyn liittyen kirkon kansainvälisen diakonian ja lähetystyön uudistamiseen. Yhtenä osana kyselyä ehdokkailta tiedusteltiin heidän suhtautumistaan Suomen Lähetyslentäjien hakemukseen solmia lähetystyön perussopimus kirkon kanssa. Tämä tarkoittaisi lähetyslentäjien hyväksymistä kirkon lähetysjärjestöksi. Arkkipiispaehdokkailta kysyttiin myös, mitkä ovat arkkipiispan tärkeimmät ominaisuudet ja, mitä juuri heidän valitseminen arkkipiispaksi antaisi kirkon jäsenille, seurakunnille ja suomalaisille.

Kysely kirkon kansainvälisen diakonian ja lähetystyön uudistamiseen liittyen lähetettiin kaikille arkkipiispaehdokkaille. Teologian tohtorit Ville AuvinenHeli InkinenTapio Luoma ja Björn Vikström vastasivat MAF Suomen kyselyyn. Teologian tohtori ja kansanedustaja Ilkka Kantola kertoi ottavansa kantaa asiaan myöhemmin, mikäli tulee valituksi.  

Lähetysjohtaja Ville Auvinen kannattaa lähetyslentäjien ja kirkon välistä yhteistyötä. Rovasti Heli Inkinen pitää lähetyslentäjien työtä tärkeänä ja edistäisi lähetystyön asemaa kirkossa. Piispa Luoman mielestä seurakunnilla on vapaus tukea myös lähetyslentäjien työtä. Piispa Björn Vikströmin mukaan julistus ja kehitysyhteistyö kulkevat käsi kädessä. Alla vastaukset tarkemmin.

 

Lähetysjohtaja Ville Auvinen kannattaa lähetyslentäjien ja kirkon välistä yhteistyötä

Teologian tohtori Ville Auvisen mielestä kirkon työntekijöiden koulutukseen tulisi lisätä missiologian opetusta. Diakonian kuin lähetyksenkin edistäminen onnistuu, kun on niitä työntekijöitä ja päättäjiä, joille asia on tärkeä. Hän pitää kirkon nykyistä lähetystyön mallia, monen järjestön mallia, toimivana ja hyvänä, vaikka tasapuolisuus ei aina toteudu. Seurakunnat ovat vapaita toimijoita, ja jos niissä on halua tukea lähetyslentotyötä, se on hyvin suotavaa. Hän kannattaa lähetyslentäjien ja kirkon välistä yhteistyötä ja myös uusia yhteistyösuhteita on myös hyvä solmia. Kaikkien järjestöjen ei kuitenkaan tarvitse olla kirkon virallisia lähetysjärjestöjä. Tärkeintä on oikean ja runsaan informaation jakaminen lähetyslentotyöstä. Auvinen ymmärtää hyvin lähetyslentotyön tärkeyden. Monipuolinen osallistuminen lähetystyöhön lisää lähetystyön tunnettavuutta ja innostavuutta. Arkkipiispan tulee hänen mukaan ennen muuta olla hengellinen johtajana, rohkaisija ja innostaja. Arkkipiispalla tulee olla rohkeutta tuoda julkiseen keskusteluun Jumalan Sana. Ville Auvinen kertoo, että hän antaisi selvän Raamatun mukaisen äänen sekä toisi lähetyksen asiat nykyistä painokkaammin esiin kirkolliseen keskusteluun. Lue Auvisen vastaus kokonaisuudessaan tästä.

Rovasti Heli Inkinen pitää lähetyslentäjien työtä tärkeänä ja edistäisi lähetystyön asemaa kirkossa

Teologian tohtori Heli Inkinen pitää lähetyslentäjien vaikeakulkuisilla alueilla tekemää työtä tärkeänä. Hän toivoo kirkon ja seurakuntien yhteistyön Lähetyslentäjien kanssa jatkuvan. Vastauksessaan Inkinen tuo esille Jeesuksen antaman lähetyskäskyn kirkkomme lähetystyön perustana ja kansainvälisen diakonian perustana hän pitää rakkauden kaksoiskäskyä. Heli Inkinen on kuitenkin epävarma, millä tavalla yhteistyö lähetyslentäjien kanssa tulisi organisoida. Viime kädessä kirkolliskokous päättää asiasta. Kyselyn vastauksessaan Heli Inkinen kertoo, että hänen vahvuutensa arkkipiispana olisi voimakas missionäärinen näky ja halua edistää lähetystyön ja kansainvälisen työn asemaa kirkossa. Lue Inkisen vastaus kokonaisuudessaan tästä.

Piispa Tapio Luoman mielestä seurakunnilla on vapaus tukea myös lähetyslentäjien työtä

Teologian tohtori Tapio Luoma pitää erinomaisena sitä, että lähetyslentäjät haluavat palvella Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyötä. Luoman mukaan seurakunnat voivat vapaasti ratkaista, miten ne haluavat tukea lähetystyötä, ja silloin lähetyslentäjien työ mainiosti voi kuulua harkittaviin kohteisiin. Suomalaisten osallistuminen kanavoituu parhaiten seurakuntien kautta ja siksi näihin yhteyksiin on hyvä panostaa. Piispa Luoma arvostaa lähetyslentäjien työtä ja on itsekin saanut lentää MAF:n kyydissä Kirkon Ulkomaanavun kohteissa vieraillessaan. Hän on myös päässyt espoolaisessa kauppakeskuksessa lentokoneen ohjaimiin. Hän kertoo, että kauppakeskustapahtumat ovat olleet erinomaisia tapoja innostaa suomalaisia huomaamaan, miten lähetyslentäjien työssä yhdistyy kaksi kiehtovaa asiaa: evankeliumi ja ilmailu. Piispa Luoma tiivistää, että arkkipiispan virassa tarvitaan laajakatseisuutta, kärsivällisyyttä ja halua rakentaa kirkkoa hengellisenä yhteisönä. Itse hän haluaisi toimia yhteyden hyväksi. Hän sanoittaisi kristillistä uskoa tavalla, joka yhdistää, puhuttelee ja haastaa. Lue Luoman vastaus kokonaisuudessaan tästä.

Piispa Björn Vikströmin mukaan julistus ja kehitysyhteistyö kulkevat käsi kädessä

Teologian tohtori Björn Vikström pitää tärkeänä sitä, että löydettäisiin toimintatapoja, joilla saadaan nuoria ja nuoria aikuisia mukaan lähetystyötä tukevaan toimintaan. MAF Suomen selvityksissä lähetyslentotyön on usein todettu olevan yksi innostavimmista lähetystyön muodoista - yli 50 kirkkoherraa kannattaa lähetyslentäjien hakemusta erityisesti tästä syystä. Piispa Vikströmin mukaan kirkolliskokous aikanaan päättää Lähetyslentäjien mahdollisesta hyväksymisestä viralliseksi lähetysjärjestöksi. Hän kertoo, että hänellä ei tässä vaiheessa ole riittävää asiantuntemusta arvioida tätä kysymystä. Arkkipiispana hän pitäisi esillä kirkon sanomaa ymmärrettävällä ja koskettavalla tavalla. Hän kuuntelisi ja kunnioittaisi eri osapuolia, mutta myös osoittaisi suuntaa kirkolle sekä valaisi uskoa ja rohkeutta kirkon työntekijöihin ja seurakuntalaisiin. Hänen mukaansa kirkon lähetystyössä julistus ja kehitysyhteistyö kulkevat käsi kädessä. Lue Vikströmin vastaus konaisuudessaan tästä.

Kirkko tarkistaa kriteerit lähetysjärjestöille

Suomen Lähetyslentäjien hakemus on aiheuttanut tarpeen tarkistaa kirkon lähetysjärjestökriteereitä, jotka ovat vuodelta 1979. Seuraavaksi asiaa käsittelee helmikuun piispainkokous, minkä jälkeen asia on todennäköisesti menossa jo kevään kirkolliskokoukseen. Kansainvälisen kristillisen lähetyslentojärjestön MAF:n (Mission Aviation Fellowshipin) 130 lentokoneen laivasto tukee kirkkojen, lähetysjärjestöjen ja avustusjärjestöjen työtä yli 30 maassa. Suomen Lähetyslentäjät ovat mukana kehitysmaiden vaikeakulkuisilla ja turvattomilla alueilla lentokoneiden avulla tehtävässä avustustyössä. Lähetyslentäjä Jarkko ja Pirita Korhonen palvelevat Tansaniassa. Lentäjä Roy Rissanen valmistautuu uudelle työkaudelle Suomen Lähetyslentäjien lähettämänä. Sirpa Rissanen lähtee yhdessä Mongoliaan Sanansaattajien työhön. Suomen Lähetyslentäjien yhteistyösopimuksesta ja hakemuksesta voi lukea lisää osoitteessa www.maf.fi/perussopimus.

Toivottavasti voit jakaa tätä julkaisua.

MAF auttaa myös myös Bangladeshissä. Lentäjä Rune Karlsson auttaa kantamaan MAF:n lentokoneella kuljetettua potilasta. Kuva MAF Suomi.
Lähetyslentäjä Roy Rissanen järjestämässä sairaslentoa Mongoliassa. Kuva MAF Suomi.
Lähetyslentäjä Jarkko Korhonen Tansania, kuva MAF Suomi
Lähetysjohtaja Ville Auvinen, kuva Annika Määttänen
Rovasti Heli Inkinen, kuva Timo Mäkipäää
Piispa Tapio Luoma, kuva Annika Määttänen
Piispa Björn Vikström, kuva Markku Pihlaja
Yksi arkkipiispaehdokkaista, piispa Tapio Luoma, on tutustunut MAF:n lentokoneisiin sekä kehitysmaissa että Suomessa kauppakeskus Sellossa. kuva MAF Suomi
Lähetyslentäjä Roy Rissanen valmistautuu uuteen työkauteen Mongoliaan, kuva MAF Suomi
Sairaslennot ovat tärkeä osa lähetyslentäjien Mongolian työtä. Kuvassa lähetyslentäjä Roy Rissanen sairaslentoa järjestämässä.