Lähteekö kirkon lähetystyö lentoon?

Jaana Virkkunen tutustui OH-MAF -museolentokoneeseen. Näyttelyvieraat saavat mm. kuulla, miten koneessa kuljetettiin lahjaksi saatu possu. OH-MAF -koneen ohjaamossa taustalla myös Mänttä-Vilppula seurakunnan lähetyssihteeri Teija Elers.
Jaana Virkkunen tutustui OH-MAF -museolentokoneeseen. Näyttelyvieraat saavat mm. kuulla, miten koneessa kuljetettiin lahjaksi saatu possu. OH-MAF -koneen ohjaamossa taustalla myös Mänttä-Vilppula seurakunnan lähetyssihteeri Teija Elers.

Suuri enemmistö seurakuntien päättäjistä tukee lähetyslentäjien työtä. Kahvilayrittäjä Jaana Virkkunen tutustui Mäntässä ensimmäistä kertaa MAF:n työhön.

Seurakuntavaalien yhteydessä MAF Suomen toteuttaman kyselyn mukaan noin 94 % seurakuntapäättäjistä haluaa tukea lähetyslentäjiä seurakuntien ja kirkolliskokouksen päätöksenteossa ja lähes 80 % kannattaa yhteistyösopimusta kirkon ja Suomen Lähetyslentäjät ry:n kanssa. Yhteenveto Suomen Lähetyslentäjien kirkon kansainvälistä työtä koskevan kyselyn tuloksista löytyy tämän uutisen lopussa.

Erityiset syyt

Piispat joutuvat 5.12. kokouksessaan punnitsemaan, onko riittävästi erityisiä syitä hyväksyä tunnustustenvälinen Suomen Lähetyslentäjät ry kirkon lähetystyön sopimuskumppaniksi. Kirkolliskokouksen toukokuussa asettamat uudet kriteerit edellyttävät ”erityisiä syitä” hyväksyä tunnustusten välinen järjestö lähetystyön sopimuskumppaniksi. Seuraavassa on poimittu muutamia keskeisiä perusteita sopimukselle Suomen Lähetyslentäjien kanssa. Lähetyslentäjien hakemuksessa näitä erityisiä syitä on listattu runsaasti lisää.

  1. Kirkon kannalta Suomen Lähetyslentäjien työ antaa erityisiä mahdollisuuksia kansainvälisyyskasvatuksessa. Tästä hyvä esimerkki on Suomen Lähetyslentäjien suomalaisia kauppakeskuksia kiertävä suosittu lentokonenäyttely. Kiinnostavat ja hauskat tarinat sekä lentokoneen ohjaamon oven avaaminen tavallisille kauppakeskusten asiakkaille, seurakuntien ryhmille ja koulujen oppilaille avaavat oven myös myönteiseen suhtautumiseen erilaisten kulttuurien ihmisiin, avustustoimintaan ja kirkon kansainväliseen työhön.
  2. Suomessa lähetyslentäjien työssä on poikkeuksellista se, että siitä ovat laajasti kiinnostuneet myös sellaiset ihmiset, jotka eivät ole kirkon tai sen nykyisten lähetysjärjestöjen työn piirissä.
  3. Seurakuntien ruohonjuuritason päättäjät tukevat laajasti ja yhtenäisesti MAF:n työtä, joka painottuu maailman köyhimpiin maihin sekä maihin, missä kristityt ovat pieni vähemmistö.

Suomen Lähetyslentäjien OH-MAF -lentokonenäyttelyssä esillä olevasta "Peltienkelistä" voi lukea esimerkiksi Aamulehden artikkelista. Mänttä-Vilppulassa esillä olevasta näyttelystä voi lukea lisää myös osoitteesta www.maf.fi/mantta. Näyttely on paljon esillä isompien kaupunkien kauppakeskuksissa, mutta nyt myös pienemmän paikkakunnan ihmiset pääsevät tutustumaan näyttelyyn. Siellä tutustutaan, miten lentokone ja sen kyydissä kulkevat ihmiset auttavat kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia ihmisiä kehittyvien maiden turvattomilla ja vaikeakulkuisilla alueilla. Näyttelyn vieraat saavat myös kuulla mm. miten koneessa oli kuljetettu uuden kiitoradan avajaisissa lahjaksi saatu possu. Mäntässä ensimmäisten joukossa OH-MAF -koneeseen tutustui kahvilayrittäjä Jaana Virkkunen. OH-MAF -näyttelyyn tutustuminen on hauskaa.

Piispa emeritus Irja Askola tutustumassa lähetyslentokone-näyttelyyn Vantaalla.
Piispa emeritus Irja Askola tutustumassa lähetyslentokone-näyttelyyn Vantaalla.

Seurakunnissa halutaan olla mukana ja tukea lähetyslentäjien työtä

Hiippakunnissa seurakuntien ruohonjuuritason päättäjät ovat sitä mieltä, että perusteita solmia yhteistyösopimus Suomen Lähetyslentäjien kanssa on riittävästi. Tämä ilmenee MAF Suomen tekemästä kyselystä seurakuntavaaliehdokkaille. Seurakuntavaalien ehdokkaista 93,8 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että lähetyslentäjät tekevät tärkeää työtä ja sitä tulee tukea seurakunnan päätöksenteossa ja kirkolliskokouksessa. Vastaavasti 78,4 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että kirkon tulee solmia yhteistyösopimus eli kansainvälisen diakonian ja lähetystyön perussopimus Suomen Lähetyslentäjät ry:n kanssa.  Otannasta johtuvat virhemarginaalit em. luvuille ovat ± 2,5 % ja ±4,3%.Kyselyn mukaan kirkon hiippakunnissa on hyvin samankaltaiset ja myönteiset näkemykset yhteistyöstä lähetyslentäjien kanssa.

 

Lähetyslentäjät tekevät tärkeää työtä ja sitä tulee tukea seurakunnan päätöksenteossa ja kirkolliskokouksessa

Kirkon tulee solmia yhteistyösopimus eli kansainvälisen diakonian ja lähetystyön perussopimus Suomen Lähetyslentäjät ry:n kanssa

 

Hiippakunta

Täysin tai jokseenkin samaa mieltä

Ei osaa sanoa

Täysin tai jokseenkin samaa mieltä

Ei osaa sanoa

Turku

90,8 %

9,2 %

84,6 %

15,4 %

Tampere

94,0 %

6,0 %

77,6 %

22,4 %

Oulu

94,3 %

5,7 %

81,1 %

18,9 %

Mikkeli

93,0 %

7,0 %

72,1 %

27,9 %

Porvoo

50,0 %

50,0 %

25,0 %

75,0 %

Kuopio

100,0 %

0,0 %

92,9 %

7,1 %

Lapua

96,1 %

3,9 %

68,6 %

25,5 %

Helsinki

93,3 %

0,0 %

86,7 %

10,0 %

Espoo

100,0 %

0,0 %

82,8 %

17,2 %

 

Nykyinen arkkipiispa Tapio Luoma tutustumassa lähetyslentäjien 40 vuotta pelastavia lentoja -näyttelyyn ollessaan Espoon piispa. Kuvassa myös Suomen Lähetyslentäjien toiminnanjohtaja Janne Ropponen.
Nykyinen arkkipiispa Tapio Luoma tutustumassa lähetyslentäjien 40 vuotta pelastavia lentoja -näyttelyyn ollessaan Espoon piispa. Kuvassa myös Suomen Lähetyslentäjien toiminnanjohtaja Janne Ropponen.

Kirkon ja lähetyslentäjien yhteistyösopimusta toivotaan seurakunnissa

Lähetyslentäjien työtä on tehty jo vuodesta 1945 alkaen ja Mission Aviation Fellowshipin (MAF) lentokoneita lentää noin 130 yli 30 maassa. Lähetyslentäjien työssä toteutetaan vuosittain noin 60.000 avustuslento-operaatiota. Nämä lennot mahdollistavat sairaankuljetuksia, katastrofiapua, koulutuksen ja terveydenhuollon hankkeiden tukemista sekä luonnollisesti seurakuntien ja kirkkojen toiminnan ja koulutuksen järjestämistä vaikeakulkuisilla ja turvattomilla alueilla maapalloa. Työn tarve monilla työalueilla on paljon suurempi kuin, mihin voidaan vastata. Toimintaa joudutaan rajoittamaan sen vuoksi, että esimerkiksi henkilöstöresursseja ei ole riittävästi käytettävissä. Suomalaiset seurakunnat ovat osallistuneet tähän työhön jo 1970-luvulta alkaen ja kaikkiaan yli 50 suomalaista on palvellut lähetettyinä työntekijänä MAF:n työssä. Kirkolla ei kuitenkaan ole aiemmin ollut yhteistyösopimusta lähetyslentäjien kanssa.

Suomen Lähetyslentäjien seurakuntavaaliehdokkaille tekemän kyselyn otoskoko oli suhteessa noin 70 kertaa suurempi kuin esimerkiksi tavanomaisissa presidentinvaaligallupeissa, joissa tehdään päätelmiä noin 0,03 % otoskoolla. Vastaavasti tämän kyselyn otoskoko oli noin 2,1 % kaikista seurakuntavaaliehdokkaista. Viesti kyselystä meni sähköpostitse seurakuntiin kirkkoherroille ja kansainvälisen työn sihteerin tehtäviä hoitaville työntekijöille, jotka mahdollisuuksiensa mukaan välittivät tiedon kyselystä seurakuntavaaliehdokkaille. Lisäksi tietoa kyselystä välitettiin ehdokkaille mahdollisuuksien mukaan internetin kautta suoraan tai listojen yhteyshenkilöiden kautta. Etukäteistietoa ei ollut ehdokkaiden asenteista tai näkemyksistä. Kyselyyn vastasi yhteensä 357 ehdokasta kaikista hiippakunnista ja kaikkiaan 98 seurakunnasta, mikä vastaa noin 25 % kirkon seurakunnista. Otos on siten varsin edustava Porvoon hiippakuntaa lukuunottamatta. Sielläkin on lähetyslentäjien työn tukijoita, mutta lähetyslentäjien työstä on ollut vähemmän tiedotusta, eikä hiippakunnassa ole vielä solmittu nimikkosopimuksia lähetyslentäjien tukemiseksi. Kyselyyn osallistui ehdokkaita kaikista keskeisistä ryhmistä. Mukana oli runsaasti aktiiviseurakuntalaisten/sitoutumattomien, keskustan, kokoomuksen, kristillisdemokraattien, perussuomalaisten, sosiaalidemokraattien, tulkaa kaikki- ryhmän sekä vihreän puolueen taustasta nousevia ehdokkaita. Kyselyn tuloksista voidaan tehdä selvä johtopäätös, että seurakuntien ruohonjuuritasolla halutaan voimakkaasti ja yhtenäisesti tukea lähetyslentäjien työtä seurakuntatason ja kirkolliskokouksen päätöksenteossa. Iso enemmistö haluaa myös solmia yhteistyösopimuksen lähetyslentäjien kanssa.

Piispainkokouksen 5.12. jälkeen selviää, tiivistyykö kirkon ja lähetyslentäjien välinen yhteistyö tulevaisuudessa edelleen. Ainakaan emeritus piispa Irja Askola ja nykyinen arkkipiispa piispa Tapio Luoma eivät ole jännittäneet MAF:n lentokoneeseen nousemista. Molemmat ovat tutustuneet lähetyslentokonenäyttelyyn, joka on osa Suomen Lähetyslentäjien kansainvälisyyskasvatusta.

Suomen Lähetyslentäjien kirkon kansainvälistä työtä koskevan kyselyn yhteenveto on julkaistu tämän uutisen lopussa.

Yhteenveto Suomen Lähetyslentäjien kirkon kansainvälistä työtä koskevan kyselyn tuloksista (4.12.2018).

 

Samaa mieltäEn osaa sanoaEri mieltä
    
1. Kirkon tulee osallistua lähimmäisten auttamiseen kehitysmaissa kotimaassa tehtävän työn lisäksi.98,3 %1,1 %0,6 % 
    
2. On tärkeää, että apu katastrofitilanteissa, kehitysyhteistyössä ja kehitysmaiden kirkkojen työssä saadaan perille myös vaikeakulkuisilla ja turvattomilla alueilla asuville ihmisille.99,2 %0,6 %0,3 %
    
3. On tärkeää, että kirkon kansainvälisen työn kysymykset ovat kiinnostavalla tavalla esillä julkisessa mediassa.97,2 %1,7 %1,1 %
    
4. Seurakunnan kansainvälisen työn tulee tarjota innostavia mahdollisuuksia kaikille seurakunnan ryhmille esimerkiksi yhtä hyvin tytöille ja pojille, naisille ja miehille sekä lapsille, nuorille, aikuisille ja ikäihmisille.98,0 %1,4 %0,6 %
    
5. Kirkon kansainvälisen diakonian ja lähetystyön järjestöjen tekemä työ on tärkeää.99,4 %0,3 %0,3 %
    
6. Lähetyslentäjät tekevät tärkeää työtä ja sitä tulee tukea seurakunnan päätöksenteossa ja kirkolliskokouksessa.93,8 %5,6 %0,6 %
    
7. Kirkon tulee solmia yhteistyösopimus eli kansainvälisen diakonian ja lähetystyön perussopimus Suomen Lähetyslentäjät ry:n, MAF Suomen kanssa.78,4 %20,2 %1,4 %

Taulukon sarake samaa mieltä tarkoittaa vastauksia 'täysin samaa mieltä' ja 'jokseenkin samaa mieltä' ja eri mieltä tarkoittaa vastauksia 'täysin eri mieltä' ja 'jokseenkin eri mieltä'. Kysymyskohtaisten vastausten lukumäärän vaihteluväli oli 354-357. Läs resultaten från enkäten på svenska.