Lähetyslentäjien ja kirkon yhteistyö auttaa apua tarvitsevia

Vastasyntyneet kaksoset ja äiti pelastuivat Itä-Timorissa MAF:n lennon avulla.
Vastasyntyneet kaksoset ja äiti pelastuivat Itä-Timorissa MAF:n lennon avulla.

Suomen Lähetyslentäjien eli MAF Suomen tavoitteena on, että kristillinen lähimmäisen rakkaus, apu, ilo ja toivo tavoittaisivat niistä osattomat myös vaikeakulkuisilla ja turvattomilla alueilla. Suomen Lähetyslentäjät on hakenut tiiviimpää yhteistyötä ja yhteistyösopimusta kirkon kanssa. Hakemuksen tavoitteena oli edistää ja tiivistää kirkon kanssa yli 40 vuotta jatkunutta yhteistyötä kehittyvissä maissa toteutettavassa kansainvälisessä työssä.

Arkkipiispavaalin yhteydessä arkkipiispa Tapio Luoma totesi, että "seurakunnat voivat 
vapaasti ratkaista, miten ne haluavat tukea lähetystyötä, ja silloin lähetyslentäjien työ 
mielestäni mainiosti voi kuulua harkittaviin kohteisiin." Kirkon piispat ovat kokouksessaan 5.12. päättäneet, että hakemusta lähetystyön perussopimuksen solmimiseksi kirkon kanssa ei toistaiseksi kuitenkaan viedä eteenpäin. Perusteluissa kehotetaan kuitenkin nykyistä tiiviimpään yhteistyöhön lähetyslentäjien kaltaisten järjestöjen kanssa.

Pitkä yhteistyö jatkuu 

Lähetyslentäjien työtä on tehty jo vuodesta 1945 alkaen ja Mission Aviation Fellowshipin (MAF) pienlentokoneita lentää noin 130 yli 30 maassa. MAF:n työssä toteutetaan vuosittain noin 60.000 avustuslento-operaatiota. Nämä lennot mahdollistavat sairaankuljetuksia, katastrofiapua, koulutuksen ja terveydenhuollon hankkeiden tukemista sekä seurakuntien ja kirkkojen toiminnan ja koulutuksen järjestämistä vaikeakulkuisilla ja turvattomilla alueilla maapalloa. Työn tarve monissa maissa on paljon suurempi kuin, mihin voidaan vastata. Toimintaa joudutaan rajoittamaan sen vuoksi, että esimerkiksi henkilöstöresursseja ei ole riittävästi käytettävissä. Tämä siitäkin huolimatta, että Global South alueen kirkot (Etelän kirkot) kantavat yhä laajenevaa vastuuta myös työntekijöiden lähettämisestä. Suomalaiset seurakunnat ovat osallistuneet tähän työhön lähettämällä nimikkolähettejä jo 1970-luvulta alkaen ja yli 50 suomalaista on palvellut lähetettyinä työntekijänä MAF:n työyhteydessä. Tätä työtä tehdään yhdessä seurakuntien kanssa kristilliseen uskoon perustuen.  Yli 20 luterilaista seurakuntaa tukee lähetyslentäjien työtä nimikkosopimuksella.

Lähetyslentäjä Roy Rissanen lentää Mongoliassa usein sairaslentoja.
Lähetyslentäjä Roy Rissanen lentää Mongoliassa usein sairaslentoja.

Lähetyslentäjien itsenäistyminen vastaa muuttuneen maailman haasteisiin

Suomalaisten lähetysjärjestöjen ja kirkkokuntien perustama Suomen Lähetyslentäjät ry kantaa nykyisin itsenäisesti vastuuta MAF:n työhön lähetettävien työntekijöiden asioiden hoitamisesta ja välttämättä tarvittavasta yhteydenpidosta kansainväliseen lähetyslentojärjestöön. Tästä on monia etuja, jotka helpottavat työhön rekrytointia sekä seurakuntien osallistumista työhön. Se mahdollistaa mm. työntekijöiden helpomman sijoittamisen sinne, missä MAF työntekijöitä eniten tarvitsee. Aiemmin työntekijöitä sijoitettiin ensisijaisesti suomalaisten järjestöjen "omille" työalueille, missä ne usein itse myös käyttivät MAF:n lentopalveluita. Nykyisin MAF:n palveluita käyttävät pääasiassa Etelän kirkkojen aasialaiset ja afrikkalaiset ihmiset alueilla, missä suomalaiset lähetysjärjestöt toimivat vain vähän tai ei lainkaan. Itsenäisenä lähetysjärjestönä Suomen Lähetyslentäjät pystyvät osaltaan parhaiten vastaamaan muuttuneen maailman tuomiin haasteisiin.

Tunnustustenvälinen olemus säilyy ja yhteistyö kehittyy

Suomen Lähetyslentäjät on identiteetiltään tunnustustenvälinen yhteisö. Tavoitteena kirkon kanssa käydyissä keskusteluissa oli saavuttaa samankaltainen asema kuin myös tunnustustenvälisellä Suomen Pipliaseuralla. Nyt toiminta jatkuu ja kehittyy työn tukijoiden sekä seurakuntien kanssa nykyisisistä lähtökohdista eteenpäin. Suomalaisten lähetysjärjestökumppaneiden kanssa yhteistyö painottuu tulevaisuudessa erityisesti ulkomaan työhön valmistavaan koulutukseen eli lähetyskursseihin. Suomen Lähetyslentäjät pyrkivät hyödyntämään yhteistyökumppaneidensa olemassa olevia hyviä koulutuspalveluita luterilaisen kirkon järjestöissä ja kirkon ulkopuolella. Teemme myös mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä työntekijöiden lähettämisessä, kuten olemme tehneet Medialähetys Sanansaattajat ry:n kanssa lähettämällä yhdessä työntekijäperheen palvelemaan Mongoliassa. Samalla tavoin yhteistyö jatkuu ja kehittyy eteenpäin myös muiden yhteistyökumppaneiden ja kirkkokuntien kanssa kuten esimerkiksi Fida Internationalin ja Suomen Vapaakirkon kanssa. 

Lähimmäisen rakkaus, apu, ilo ja toivo menevät perille yhteistyön kautta

Yhteistyö on MAF:n olemuksessa niin kehittyvissä maissa kuin Suomessakin. MAF palvelee maailmanlaajuisesti yli 2000 yhteisöä. Kotimaassa konkreettinen lähetysyhteistyö ja toiminta yhdistävät kristittyjä myös eri kirkkokunnista. Jatkamme ruohonjuuritasolla tehtävää kristittyjen yhteistä auttamistyötä ja pyrimme edelleen vahvistamaan yhteistyötä kaikkien hyvää työtä tekevien kanssa. Yhteistyön kautta kristillinen lähimmäisen rakkaus, apu, ilo ja toivo parhaiten tavoittavat niistä osattomat.

Olemme kiitollisia kaikille niille ihmiselle, seurakunnille ja yhteistyökumppaneille, jotka rukoilevat lähetyslentäjien työn puolesta ja tukevat työtämme eri tavoin. Toivomme kaikille siunausta elämään ja työhön. Samalla toivotamme kaikille myös hyvää itsenäisyyspäivää ja hyvää joulun odotusta! 

Suomen Lähetyslentäjät, MAF Suomi

6.12.2018

Lähetyslentäjä Jarkko Korhosen tansanialaisten lasten kanssa Cessna 206 -lentokoneen edessä. Tansaniassa lennot keskittyvät usein perusterveydenhuollon tukemiseen.
Lähetyslentäjä Jarkko Korhosen tansanialaisten lasten kanssa Cessna 206 -lentokoneen edessä. Tansaniassa lennot keskittyvät usein perusterveydenhuollon tukemiseen.