Lähetyslentäjien työnäky

Yllä olevassa kuvassa autetaan auto-onnettomuuden uhria pääsemään sairaanhoitoon. Mongolian lento-operaatiossa lentäjänä toimii Roy Rissanen.

Lähetyslentäjien työnäyn ytimessä on kristillinen lähimmäisenrakkaus ja auttaminen. Palvelutyössämme kristillinen todistus tulee todeksi ennen muuta kehitysmaiden turvattomilla ja vaikeakulkuisilla seuduilla asuvien lähimmäisten auttamisen kautta. MAF:n avustuslentojen välityksellä apu, ilo ja toivo tavoittavat niistä osattoman. Lähetyslentäjiä kutsuu työhön ennen muuta lähetyskäsky sekä omakohtaisesti koettu Jumalan rakkauden todellisuus, joka halutaan kristillisen palvelun kautta välittää lähimmäisille kaukana kehitysmaissa sekä lähimmäisille Suomessa. MAF:n lentokoneiden avulla perille kulkee yhtä lailla katastrofiaputyöntekijä Haitissa tai lääkäri ja potilas Mongoliassa sairaslennolla. Koneen kyydissä voi kulkea perustoimeentulon edellytyksiä rakentavan projektin työntekijä Etelä-Sudanissa tai Tansanian luterilaisen kirkon evankelista.

Vuoden 2017 alusta alkaen uudet työntekijät on lähetetty suoraan lähetyslentäjien työyhteyteen. Tämä yksinkertaistaa ja tehostaa työntekijöiden lähettämistä Suomesta sekä mahdollistaa toiminnan ja käytäntöjen jatkuvan kehittämisen yhteistyössä kansainvälisen lähetyslentojärjestön Mission Aviation Fellowship (MAF) Internationalin kanssa. Tämä on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa maailmanlaajuisessa lähetyslentotyössä on jo vuosia ollut jatkuvasti avoinna noin 80 tehtävää. Kehitysmaista lähtöisin olevien työntekijöiden määrä ja vastuu kasvaa vuosi vuodelta, mutta yhä vielä tarvitaan niitä, jotka lähtevät myös Suomesta palvelemaan. Maailman tilanteen kehitys on johtanut siihen, että lähetyslentotyötä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Samalla, kun työ on laajentunut, on voimavaroja määrätietoisesti myös siirretty maihin, missä niitä eniten tarvitaan. Samanaikaisesti kirkon lähetysjärjestöt ovat siirtäneet ja keskittäneet työnsä painopistettä muihin lähetystyön haasteisiin, eikä uusia työntekijöitä ole kyetty lähettämään niiden kautta. Yksi suuri este on olllut käytäntö lähettää pääosin työntekijät järjestön "omille" työalueille, eikä niinkään, missä MAF:n työntekijätarve kulloinkin on. On myös osittain linjattu, ettei enää lähetä lähetystyöntekijöitä MAF:n palvelukseen. Suomen lähettämisrakenteen yksinkertaistaminen lähetyslentäjien työssä on todellista järkeistämistä, sillä se vähentää päällekkäistä hallintoa. Kansainväisen MAF:n organisaatio jo valmiiksi huolehtii työalueen hallinnosta, eikä samoja toimintoja tarvitse rakentaa Suomeen tai työalueelle. Siksi perussopimuksen solmiminen on myönteinen ja tehokas vastaus työntekijöiden lähettämisen haasteeseen. 

Uskomme, että sopimus Suomen Lähetyslentäjien ja kirkon välillä on myös myönteinen  uusi avaus kirkon lähetystyön keskusteluun. MAF:n lentokoneet tehostavat lähetystyötä  ja mahdollistavat sitä alueilla, missä se ei muutoin olisi mahdollista. Siksi lähetyslentotyön tukeminen kohdistaa lähetyksen voimavaroja tehokkaasti ja strategisesti oikein. Lähetyslentäjien työn laajuudesta ja syvyydestä antaa hyvän kuvan se, että MAF:n palveluita maailmanlaajuisesti käyttää yli tuhat yhteistyöorganisaatiota noin 30 eri maassa. MAF:n työssä ahertaa kristittyjä miltei kaikista eri kristillisistä kirkoista. MAF:n 130 lentokonetta myös käyttävät lähes kaikki eri kirkkokunnat sekä myös sekulaarit toimijat kehitysyhteistyössä ja katastrofityössä. MAF:n lentokoneilla lennetään ja autetaan pyyteettömästi kaikkia avun piirissä olevia hädänalaisia ihmisiä ketään syrjimättä. Suomen Lähetyslentäjät kutsuvat kaikkia suomalaisia kristittyjä osallistumaan ja yhdistämään voimavaransa tässä ainutlaatuisessa palvelutyössä, jossa lentokone ja teknologia on laitettu hyvän palvelukseen. 

Presidentti Sauli Niinistö myönsi lähetyslentäjä Aarno Alanteelle lentokapteenin arvonimen 28 vuoden palvelusta lähetyslentäjänä. Katso Aarnon haastattelu Yle:n Aamu TV:ssä.

MAF Mission Aviation Fellowship on vuonna 1945 perustettu kristillinen järjestö, joka operoi noin 130 lentokonetta kehitysmaissa alueilla, missä etäisyydet ovat pitkiä, maantiet puuttuvat tai ne ovat vaikeakulkuisia ja turvattomia. Työn laajuus on edelleen kasvamassa samalla, kun työn painopistettä ja resursseja on siirretty uusille alueille kuten Myanmariin, Liberiaan ja Etelä-Sudaniin. Hyvin laaja työtä tehdään edelleen Papua Uusi-Guinean alueella. Me suomalaiset olemme osallistuneet tähän maailmanlaajuiseen työhön jo yli 40 vuotta. Hyvin suuri osa työhön palkatuista ihmisistä on kotoisin kehitysmaista, mutta yhä vielä tarvitaan myös suomalaisia työntekijöitä.

Lähetyslentäjä Roy Rissanen Gobin autiomaassa esittelemässä lentokonetta mongolialaiselle lapselle
Lähetyslentäjä Jarkko Korhonen Kilimantidessä Tansaniassa