Församlingsvalet 2018 - en enkät om internationellt arbete

 Samma åsiktKan inte sägaAnnan åsikt
    
1. Kyrkan bör, utöver det arbete som görs i hemlandet, delta i att hjälpa våra medmänniskor i utvecklingsländerna.98,3 %1,1 %0,6 % 
    
2. Det är viktigt att katastrofhjälp, biståndsarbete och de lokal kyrkornas arbete i utvecklingsländerna når ut även till människor som bor på svåråtkomliga och osäkra områden.99,2 %0,6 %0,3 %
    
3. Det är viktigt att kyrkans internationella arbete syns i offentligheten och i media på ett intressant och relevant sätt.97,2 %1,7 %1,1 %
    
4. Församlingens internationella arbete bör erbjuda intressanta och inspirerande möjligheter för alla olika grupperingar i församlingen, för såväl flickor som pojkar samt män och kvinnor, i alla åldersgrupper.98,0 %1,4 %0,6 %
    
5. Det arbete som kyrkans internationella diakoni och de olika missionsorganisationerna gör är viktigt.99,4 %0,3 %0,3 %
    
6. Det arbete som missionsflygarna (MAF) gör är viktigt och arbetet bör understödjas i församlingens beslutsfattning och i kyrkomötet.93,8 %5,6 %0,6 %
    
7. Kyrkan bör knyta ett samarbetskontrakt, dvs. ett grundavtal för missionsarbete och internationell diakoni, med MAF Finland rf (Suomen Lähetyslentäjät ry).78,4 %20,2 %1,4 %

Taulukon sarake samaa mieltä tarkoittaa vastauksia 'täysin samaa mieltä' ja 'jokseenkin samaa mieltä' ja eri mieltä tarkoittaa vastauksia 'täysin eri mieltä' ja 'jokseenkin eri mieltä'. Kysymyskohtaisten vastausten lukumäärän vaihteluväli oli 354-356. Kyselyn toteuttamisesta sekä kyselyn tuloksista Suomen Lähetyslentäjiä koskevien kysymysten osalta voi lukea tarkemmin: Lähteekö kirkon lähetystyö lentoon.

Jane Wambui, MAF Kenian pääohjaajana, kuva MAF UK

MAF:n toiminnan painopisteen siirtyminen Etelän kirkkojen palvelemiseen on jo vuosia näkynyt MAF:n taloudessa. MAF:n toimintavaroista karkeasti kolmasosa saadaan suorina lahjoituksina ja yksi kolmannes on jäsenyhteisöjen antamaa työntekijäapua. Puuttuva kolmannes saadaan lentopalvelun käyttäjiltä perittävistä käyttömaksuista, jotka ovat keskimäärin yli 60 prosentilla alennettuja todellisesta kustannuksesta. Periaate on, että ne, joilla on enemmän, maksavat enemmän. Esimerkiksi MAF Ugandan operoiman 9-markustajapaikkaisen C208 lentokoneen tuntikustannus on paikallisille kristityille eli Etelän kirkkojen ihmisille noin 29 euroa per matkustajapenkki per tunti. Vastaavasti Luterilainen maailmanliitto, joka usein käyttää MAF Ugandan palvelua, saa kristillisen lähetysjärjestön alennuksen, joka on noin 58 euroa per matkustajapenkki per tunti. Tämä on kuitenkin paljon vähemmän kuin 91 euroa, mikä on sekulääreille avustusjärjestöille annettava alennettu taksa. MAF:n toiminta perustuu lahjoitusvaroihin kokonaisuudessaan, sillä myös lentopalvelua käyttävät noin 2000 yhteisöä eri puolilla maailmaa saavat tarvittavat varat pääosin lahjoituksina.

MAF (Mission Aviation Fellowship) palvelee tänä päivänä noin 130 lentokoneella pääasiassa Etelän kirkkoja (Global South) kehittyvien maiden vaikeakulkuisilla ja turvattomilla alueilla. Palveluita käyttävät matkustajat näyttävät enää harvoin eurooppalaisilta. Myös suurin osan työntekijöistä on afrikkalaisia, aasialaisia ja etelä-amerikkalaisia. Myös MAF:n hallinnossa on huomioitu työn kehittyminen tässä suhteessa. Afrikkalaisen pastori Ndaban ohella kansainvälisen MAF:n hallituksessa palvelee kenialainen talousasioista vastaava kristitty. Vuoden 2018 vuosikokouksessa jäseneksi hyväksyttiin MAF Filippiinit, mikä edelleen vahvistaa tätä kehitystä. MAF Singapore on todennäköisesti seuraava jäsenyyden saavuttava yhteisö Etelän Kirkkojen alueelta. Mainittakoon vielä, että MAF:lla on myös intialainen lentäjä sekä  esimerkiksi MAF Kenian pääohjaajana palveli kenialainen nainen lentäjä Jane Wambui. Tärkeä huoltotoiminnan vastuukin on siellä MAF:n kouluttamien kenialaisten mekaanikkojen käsissä. Samoin esimerkiksi Tansaniassa huoltotoiminnasta huolehtii MAF:n kouluttamien tansanialaisten mekaanikkojen perustama itsenäinen huoltoyritys. MAF:n työn painopisteen lisäksi myös vastuunkantajat tulevat yhä useammin Global South alueelta. Silti myös lännen kirkkojen lähettämiä työntekijöitä tarvitaan edelleen MAF:n työssä. Vaikka usein esillä on kiehtovia tarinoita lentäjistä vaikeissa olosuhteissa, on lentäjien työ kuitenkin vain yksi osa laajaa työtä, joka syntyy monista eri kulttuureista liikkeelle lähteneiden kristittyjen yhteistyön kautta. Tämä yhteistyö tuottaa paljon hyvää: kristillinen lähimmäisen rakkaus, apu, ilo ja toivo menevät perille.