Yhdistyksemme

Suomen Lähetyslentäjien työ on virallisesti alkanut Suomen Lähetyslentäjien Neuvottelukunnan perustamisesta 8.12.1976. Myöhemmin neuvottelukunta rekisteröityi yhdistysrekisteriin nimillä Suomen Lähetyslentäjät , MAF Finland ja MAF Suomi.

Yhdistyksen tarkoituksena on kristilliseen uskoon perustuen lähettää toimintavaroja ja työntekijöitä ensisijaisesti ulkomaisilla työalueilla tapahtuvaa lähetyslentotyötä varten, jotta kristillinen lähimmäisen rakkaus, apu, ilo ja toivo tavoittaisivat niistä osattomat, sekä tukea lähetys- ja avustusjärjestöjä kouluttamalla ja valmentamalla lentäjiä ja muuta henkilökuntaa sekä auttamalla heitä hakeutumaan lähetysilmailun eri tehtäviin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää varainhankintaa mukaan lukien rahankeräyksiä sekä voittoa tavoittelematta toimintaansa esitteleviä ilmailutapahtumia, tutustumislentoja, leirejä, seminaareja, koulutustilaisuuksia, tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Lisäksi yhdistys antaa jäsenilleen lentokoulutusta ja kehittää yhteistyötä muiden lähetysjärjestöjen kanssa.

MAF Suomi on Mission Aviation Fellowship Internationalin (MAFI) virallinen jäsenjärjestö ja edustaja Suomessa. MAFI:lla on tällä hetkellä toimintaa tukevat ja sitä resursoivat kansalliset jäsenjärjestöt monissa Euroopan maissa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa sekä Etelä-Afrikassa. Lisäksi MAFI:lla on sisarjärjestöt Yhdysvalloissa ja Kandassa. Operatiivinen lentoiminta eli kansainvälisen MAF:n varsinainen avustustyö ja toiminta on keskittynyt Afrikan ja Acia-Pasicific -alueiden kehittyviin maihin.

MAF Suomella on seitsemän jäsenyhteisöä, jotka ovat Fida International ry, Finlands Svenska Baptistsamfund, Missionskyrkan i Finland, Pilottipiiri ry, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry ja Suomen Vapaakirkko. Perustajajäsenemme Suomen Lähetysseura ry:n kanssa yhteistyö perustuu jäsenyyden sijasta nykyisin yhteistyösopimukseen.

Kansainvälinen lähetyslentojärjestö MAF (Mission Aviation Fellowship) syntyi toisen maailmansodan jälkeen, kun joukko sodassa palvelleita lentäjiä alkoi pohtia, miten lentokoneita voisi käyttää ihmisten palvelemiseen. Järjestö on toiminut vuodesta 1945 ja sen tehtävänä on avustaa lähetys- ja humanitäärisiä järjestöjä sekä paikallisia kirkkoja ja seurakuntia tarjoamalla ilmakuljetuspalveluja kolmannen maailman vaikeakulkuisilla alueilla.

MAF on tunnustustenvälinen lähetyslentojärjestö, joka ottaa palvelukseensa kutsumustietoisia ja henkilökohtaisen uskonvakaumuksen omaavia työntekijöitä. MAF:n palvelukseen pyrkivältä edellytetään sitoutumista pitkäaikaiseen lähetystyöhön. Aiemmin MAF:n työssä palvelleita voidaan lähettää uudelleen myös lyhytaikaisiin tehtäviin.