Yhdistyksen säännöt

1 § Nimi

Suomen Lähetyslentäjät ry, MAF Finland rf, MAF Suomi rs

2 § Kotipaikka

Helsinki

3 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on kristilliseen uskoon ja Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn perustuen lähettää toimintavaroja ja työntekijöitä ensisijaisesti ulkomaisilla työalueilla tapahtuvaa lähetyslentotyötä varten, jotta kristillinen lähimmäisen rakkaus, apu, ilo ja toivo tavoittaisivat niistä osattomat, sekä tukea lähetys- ja avustusjärjestöjä kouluttamalla ja valmentamalla lentäjiä ja muuta henkilökuntaa sekä auttamalla heitä hakeutumaan lähetysilmailun eri tehtäviin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää varainhankintaa mukaan lukien rahankeräyksiä sekä voittoa tavoittelematta toimintaansa esitteleviä ilmailutapahtumia, tutustumislentoja, leirejä, seminaareja, koulutustilaisuuksia, tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Lisäksi yhdistys antaa jäsenilleen lentokoulutusta ja kehittää yhteistyötä muiden lähetysjärjestöjen kanssa.

4 § Jäsenet

Yhdistyksellä on kahdenlaisia jäseniä: varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet. Hallitus voi hyväksyä kirjallisen hakemuksen perusteella varsinaiseksi jäseneksi tai kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön tai luonnollisen henkilön. Kannatusjäsen voi osallistua yhdistyksen toimintaan normaalisti ja yhdistyksen kokoukseen puheoikeudella, mutta äänioikeus on vain varsinaisilla jäsenillä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 § Hallitus ja tilintarkastajat / toiminnantarkastajat

Hallituksessa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä näiden lisäksi vähintään kolme ja enintään kymmenen muuta jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet sen jäsenistä. Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Hallituksen, tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien toimikausi on yhdistyksen vuosikokousten välinen aika.

6 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

7 § Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä vuosittain kymmenen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä sekä jäsenmaksuista yhdistykselle. Lisäksi vuosikokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle lähettämällä kutsu jäsenen ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

8 § Purkautuminen tai lakkauttaminen

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat annettava yhdistyksen aatetta lähinnä edistävään tarkoitukseen sen mukaan kuin yhdistyksen purkamisesta päättävä kokous siitä päättää. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

9 § Nimenkirjoitusoikeudet

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen erikseen nimeämät henkilöt, kukin yksin.

10 § Sähköinen osallistuminen

Yhdistyksen kokous voi päättää, että yhdistyksen kokouksiin voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla sen mukaan, mitä yhdistyksen kokous tai hallitus on päättänyt. Tällaisesta osallistumismahdollisuudesta on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen kokous voi antaa sähköisestä osallistumisesta tarkempia määräyksiä.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet voivat osallistua hallituksen kokouksiin myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla sen mukaan, mitä yhdistyksen hallitus on asiasta päättänyt.