Lähetyslentäjien laivasto murroksessa

27.3.2012

Cessna 206
Cessna 206
Quest Kodiak 100
Quest Kodiak 100

Lähetyslentäjien käyttämät perinteiset lentobensiinikäyttöiset lentokoneet ovat pakon sanelemina ajautumassa leikkauslistalle.

Länsimaiseen matkustajaliikenteeseen verrattuna lähetyslentäjät operoivat suhteellisen pienillä koneilla. Huomattavassa osassa MAF:n laivastoa istuinpaikkojen lukumäärä on alle kymmenen. Suurimpaan MAF:n käyttämään koneeseen mahtuu 20 matkustajaa. Maailmanlaajuisesti lähetyslentäjät lentävät yli 130 lentokoneella. Tämä laivasto muodostuu vajaasta kymmenestä erilaisesta lentokonetyypistä.

Perinteisesti useimpien alle 10-paikkaisten lentokoneiden käyttövoimana on perinteinen lentokonemoottori, joka käyttää polttoaineena lentobensiiniä. Suuremmat koneet on varustettu potkuriturbiinimoottorilla, joka käyttää polttoaineena lentopetrolia, tuttavallisemmin kerosiiniä. Kaikki isot matkustajakoneet käyttävät samaa polttoainetta. Viime vuosina on kehitetty lentokonekäyttöön soveltuvia dieselmoottoreita, joita voidaan asentaa bensiinimoottorin tilalle tietyissä konetyypeissä.

Lentobensiinin kulutus on maailmanlaajuisesti vähäistä verrattuna muihin nestemäisiin polttoaineisiin, mikä näkyy sekä saatavuudessa että hintatasossa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on vielä kattava jakeluverkosto, mutta jo Suomessakin on ajauduttu ongelmiin saatavuuden kanssa. Myös litrahinta on päätähuimaava. Suomessa on nähty jo selvästi yli 3 euron litrahintoja. Kerosiiniä on puolestaan kattavasti saatavilla lähestulkoon ympäri maailman. Kerosiini on hinnaltaan huomattavasti lentobensiiniä halvempaa.

MAF on joutunut useaan otteeseen rajoittamaan operaatioitaan lentobensiinin puutteen vuoksi. Samoin hinta aiheuttaa väistämättä oman päänvaivansa. Näiden seikkojen vuoksi joillakin alueilla joudutaan käsittelemään kalustoratkaisuja pakon sanelemana.

Lentobensiiniä käyttäviä 6-paikkaisia Cessna 206-lentokoneita ollaan sopivien vaihtoehtojen puuttuessa osittain korvaamassa 4-paikkaisilla Cessna 182- lentokoneilla, joihin on jälkiasennettu dieselmoottori. Vaikka kone on pienempi, pystytään lentotehtävät suorittamaan taloudellisemmin huomattavasti pienempien polttoainekulujen vuoksi. Polttoaineen varmemman saatavuuden vuoksi operaatiot pystytään suorittamaan suuremmalla varmuudella. Täysin uutena konetyyppinä MAF:n käyttöön on tullut haastaviin olosuhteisiin suunniteltu potkuriturbiinimoottorilla varustettu 10-paikkainen Quest Kodiak 100 -lentokone.

Lähetyslentäjät lentävät vaikeissa olosuhteissa haastaville ja paikka paikoin hyvin lyhyille kiitoteille. Muiden tekijöiden ohessa kiitotien pituus asettaa rajoituksensa myös käytettävälle konekalustolle. Lentokentän korkeus vaikuttaa merkittävästi lentokoneen suorituskykyyn. Olosuhteet vaikuttavat MAF:n eri puolilla maailmaa käyttämään kalustoon oleellisesti. Jokainen työalue asettaa omat erityispiirteensä kalustovaatimusten suhteen. 

MAF:n lentokone on odotettu vieras. Se tuo avun taivaalta meidän silmissä vähempiosaisten keskuuteen. Monesti lento-operaatioissa on kyse elämästä ja kuolemasta kun esimerkiksi haavoittunut ihminen evakuoidaan terveydenhuollon pariin.

Voitko sinä olla edesauttamassa sitä, että lähetyslentäjien koneet voivat yhä tavoittaa apua tarvitsevia ihmisiä olosuhteissa joita emme ole koskaan nyky-Suomessa joutuneet kokemaan?

Katso lisää lähetyslentäjien käyttämistä lentokoneista MAF UK:n sivuilta!