Suomen Lähetyslentäjät pyrkivät yhteistyösopimukseen kirkon kanssa

15.9.2017

Lähetyslentäjä Jarkko Korhonen Tansaniassa. Ennen MAF:n lentäjän tehtäviä Jarkko palveli Tikkurilan seurakunnan pappina.
Lähetyslentäjä Jarkko Korhonen Tansaniassa. Ennen MAF:n lentäjän tehtäviä Jarkko palveli Tikkurilan seurakunnan pappina.

Suomen Lähetyslentäjät (MAF Suomi) lähetti luterilaiselle kirkolle hakemuksen nk. perussopimuksen solmimiseksi

Suomen Lähetyslentäjät (MAF Suomi) on lähettänyt kirkkohallitukselle hakemuksen, jolla pyrimme solmimaan nk. perussopimuksen. Sopimuksen ovat tehneet kaikki kehitysmaissa kansainvälistä diakoniaa ja lähetystyötä tekevät kirkon järjestöt sekä Kirkon Ulkomaanapu. MAF Suomi pyrkii rakentamaan hyviä suhteita kaikkien eri kirkkokuntien kanssa, jotka ovat työssämme mukana. Sopimus toteutuessaan helpottaisi luterilaisen kirkon jäsenten hakeutumista MAF:n tehtäviin ja sekä mahdollistaisi seurakuntien paremman osallistumisen MAF:n työhön.